09dets./16

Haverest OÜ Uus Koduleht

Haverest OÜ Uus Koduleht

2016 a. tekkis meil vajadus uuendada kodulehte. Vajalik oli üldpildi kaasajastamine ja igapäevase juurdepääsu loomine, et oleks võimalik operatiivselt teha muudatusi. Koduleht on loodud mobiilisõbralikuna ning loodame, et suudame läbi oma uue kodulehe anda klientidele infot ja osutada oma teenust paremini igas meie poolt teostavas valdkonnas.

Meie poolt teostatavate ehitustööde peamisteks eelisteks on kõrge kvaliteet ning konkurentsivõimeline hind. Nimetatud omaduste läbi jõuame meie peaeesmärgini – klientide ootuste täitmiseni.

Rajada kaasaegseid, kvaliteetseid ning kõrge tarbimisväärtusega ehitisi, luues sellega klientidele paremad võimalused oma eesmärkide saavutamiseks.